Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Syahirman foto Syahirman
2 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Tajri Rachman foto Tajri Rachman
3 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Elfrida Novriyanti foto Elfrida Novriyanti
4 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Lenda Hertini foto Lenda Hertini
5 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Netty Mediana foto Netty Mediana
6 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Mansyur. S foto Mansyur. S
7 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Yunizar foto Yunizar
8 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Muhammad Jafar foto Muhammad Jafar
9 Kab. Kaur 2 Partai Nasdem 0 Marwan Hidi foto Marwan Hidi
10 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Zairi foto Zairi
11 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Elva Yuseva foto Elva Yuseva
12 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Hm. Zari Aziz foto Hm. Zari Aziz
13 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Tasulisani foto Tasulisani
14 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Jasman foto Jasman
15 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Agus Salim foto Agus Salim
16 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Djamian Khatmir foto Djamian Khatmir
17 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Efi Susanti foto Efi Susanti
18 Kab. Kaur 2 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Elizar foto Elizar
19 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Mukhlis Mk foto Mukhlis Mk
20 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Edy Suherman foto Edy Suherman
21 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Lismawati foto Lismawati
22 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Sukardi foto Sukardi
23 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Nurhasanah foto Nurhasanah
24 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan Sejahtera 0 Isman Fauzi foto Isman Fauzi
25 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Elbi Rutanio foto Elbi Rutanio
26 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Suardi M Nur foto Suardi M Nur
27 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Yusdaniar foto Yusdaniar
28 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Mudianto foto Mudianto
29 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Ekomaini foto Ekomaini
30 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Lismaniarti foto Lismaniarti
31 Kab. Kaur 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Peri Hera Karneda foto Peri Hera Karneda
32 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Herlian Muchrim foto Herlian Muchrim
33 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Eliana Mega Sari foto Eliana Mega Sari
34 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Abdi Setiawan foto Abdi Setiawan
35 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Purwadi foto Purwadi
36 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Tabrani Afandi foto Tabrani Afandi
37 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Juhnan Hadi foto Juhnan Hadi
38 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Nata Yursan foto Nata Yursan
39 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Ermiana foto Ermiana
40 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Rosita foto Rosita
41 Kab. Kaur 2 Partai Golongan Karya 0 Asnawi foto Asnawi
42 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Yurman foto Yurman
43 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Fatmawati foto Fatmawati
44 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Tuti Karneda foto Tuti Karneda
45 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Koni Antoni foto Koni Antoni
46 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ehsanuddin foto Ehsanuddin
47 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Nirwan Junaidi foto Nirwan Junaidi
48 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Elman Jayadi foto Elman Jayadi
49 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Yulian Fahmil Nawawi foto Yulian Fahmil Nawawi
50 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Endang Kusnita foto Endang Kusnita
51 Kab. Kaur 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Abdul Karim foto Abdul Karim
52 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Noven Iswandi foto Noven Iswandi
53 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Sipda Juliarti foto Sipda Juliarti
54 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Denny Setiawan foto Denny Setiawan
55 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Jemi Heriansyah foto Jemi Heriansyah
56 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Doni Aprizal foto Doni Aprizal
57 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Herdaya Damsyah foto Herdaya Damsyah
58 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Nina Setriana foto Nina Setriana
59 Kab. Kaur 2 Partai Demokrat 0 Susilawati foto Susilawati
60 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Thamrin foto Thamrin
61 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Noplisa Lianti foto Noplisa Lianti
62 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Najamudin foto Najamudin
63 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Sesi Susanti foto Sesi Susanti
64 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Medi Apriansah foto Medi Apriansah
65 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Nasri Daya foto Nasri Daya
66 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Mursal. S foto Mursal. S
67 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Samsul Pajri foto Samsul Pajri
68 Kab. Kaur 2 Partai Amanat Nasional 0 Tabran foto Tabran
69 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 Maharda Kurniawan foto Maharda Kurniawan
70 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 A. Rahman foto A. Rahman
71 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 Riduan Jahri foto Riduan Jahri
72 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 Din Martin Salim foto Din Martin Salim
73 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 Diana Nopianti foto Diana Nopianti
74 Kab. Kaur 2 Partai Persatuan Pembangunan 0 Imelda Kontesa foto Imelda Kontesa
75 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Ein Dwi Marias foto Ein Dwi Marias
76 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Burlianto foto Burlianto
77 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Desi Efriyeni foto Desi Efriyeni
78 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sirajudin foto Sirajudin
79 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Erman foto Erman
80 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Novi Listiana Juita foto Novi Listiana Juita
81 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sinta Hemearti foto Sinta Hemearti
82 Kab. Kaur 2 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Baksir foto Baksir
83 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Wahidil Insan foto Wahidil Insan
84 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Nurahima foto Nurahima
85 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Kamas Srijaya foto Kamas Srijaya
86 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Sirat Judin foto Sirat Judin
87 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Abdul Hamid foto Abdul Hamid
88 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Erma Wati foto Erma Wati
89 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Hasna Wati foto Hasna Wati
90 Kab. Kaur 2 Partai Bulan Bintang 0 Nana Surya foto Nana Surya
91 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Arlan Efendi foto Arlan Efendi
92 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Muhamad Mardoni foto Muhamad Mardoni
93 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Suarti foto Suarti
94 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 D. Thabrani Alwie foto D. Thabrani Alwie
95 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Yovita Eraya foto Yovita Eraya
96 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Farida foto Farida
97 Kab. Kaur 2 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Azdila Budi Kurniawan foto Azdila Budi Kurniawan