Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Nasdem 0 Anisah foto Anisah
2 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Nasdem 0 Norhansyah foto Norhansyah
3 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Nasdem 0 Sayid Abi Nazar foto Sayid Abi Nazar
4 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Nasdem 0 Hatta foto Hatta
5 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Nasdem 0 Jamilah foto Jamilah
6 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Rahmad foto Rahmad
7 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Handiyah foto Handiyah
8 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Muhammad Majri foto Muhammad Majri
9 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Gusti Muhammad Hadiansyah foto Gusti Muhammad Hadiansyah
10 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Anang Hamri foto Anang Hamri
11 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Jumriyah foto Jumriyah
12 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Ahmad Zakiyamani foto Ahmad Zakiyamani
13 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Ranjani foto Ranjani
14 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 May Arief foto May Arief
15 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Nur Fitriyana foto Nur Fitriyana
16 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Yasifun foto Yasifun
17 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan Sejahtera 0 Apriyanti foto Apriyanti
18 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Akhlani Maskur foto Akhlani Maskur
19 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Desilawati foto Desilawati
20 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Zainal Arifin foto Zainal Arifin
21 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Ansyari foto Ansyari
22 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Slamet Haryanto foto Slamet Haryanto
23 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Komariah Rahman foto Komariah Rahman
24 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Cahrup foto Cahrup
25 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Noorhayati foto Noorhayati
26 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Supiansyah foto Supiansyah
27 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Kuncoro Wahyu H foto Kuncoro Wahyu H
28 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Muhamad Asim foto Muhamad Asim
29 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Golongan Karya 0 Sujiarti foto Sujiarti
30 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Triyanto foto Triyanto
31 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Raihan Fauzi foto Raihan Fauzi
32 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Suliman foto Suliman
33 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Sarifah Rofekah foto Sarifah Rofekah
34 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Hatnati foto Hatnati
35 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ana Bena Sofia foto Ana Bena Sofia
36 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Sahala Farid Zaelani foto Sahala Farid Zaelani
37 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Suroto foto Suroto
38 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Puji Setyo Sinaga foto Puji Setyo Sinaga
39 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Silvariani foto Silvariani
40 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Hartini foto Hartini
41 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Demokrat 0 Akhmad Yani foto Akhmad Yani
42 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Abdul Rifai foto Abdul Rifai
43 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Said Wilda Burhadi foto Said Wilda Burhadi
44 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Jamaiyah foto Jamaiyah
45 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Henni Riyantini foto Henni Riyantini
46 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Saprudin foto Saprudin
47 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Amanat Nasional 0 Matnusi foto Matnusi
48 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Zulkifli foto Zulkifli
49 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Sarbati foto Sarbati
50 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Syahrul Bakri foto Syahrul Bakri
51 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Asdar foto Asdar
52 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ratna Juwita foto Ratna Juwita
53 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Persatuan Pembangunan 0 Kasrani foto Kasrani
54 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Rachmat Sonny foto Rachmat Sonny
55 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Said Annasir foto Said Annasir
56 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Juhani Tabat foto Juhani Tabat
57 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Arbainah foto Arbainah
58 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Syaripah foto Syaripah
59 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Muhammad Yusran foto Muhammad Yusran
60 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Syahroni foto Syahroni
61 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Pori Aliamsyah Harahap foto Pori Aliamsyah Harahap
62 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Muhamad Mukhdari foto Muhamad Mukhdari
63 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Dewi Sayekti foto Dewi Sayekti
64 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Bulan Bintang 0 Parida Aryani Wiyanto foto Parida Aryani Wiyanto
65 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Kun Aliman foto Kun Aliman
66 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Zulfahmi Arsyad foto Zulfahmi Arsyad
67 Kab. Kotawaringin Barat 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Erlina Yamanto foto Erlina Yamanto