Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Amalia Atika foto Amalia Atika
2 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Soedarto foto Soedarto
3 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Eusebia Sebi foto Eusebia Sebi
4 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Sy. M. Ali Saleh foto Sy. M. Ali Saleh
5 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Setiady Gunawan Thjin foto Setiady Gunawan Thjin
6 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Andreas Eko Agustanto foto Andreas Eko Agustanto
7 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Safruddin Ibrahim foto Safruddin Ibrahim
8 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Sharul Efendi foto Sharul Efendi
9 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Iwan Khosadi foto Iwan Khosadi
10 Kota Pontianak 3 Partai Nasdem 0 Connie Veranica foto Connie Veranica
11 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Nurhasanah foto Nurhasanah
12 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Rusfi foto Rusfi
13 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Lim Sui Kok foto Lim Sui Kok
14 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Kusmardianto foto Kusmardianto
15 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Nurhasanah foto Nurhasanah
16 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Alpian Aminardi foto Alpian Aminardi
17 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Mistur foto Mistur
18 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Fatimah foto Fatimah
19 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Suhut Usnata foto Suhut Usnata
20 Kota Pontianak 3 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Sumarni foto Sumarni
21 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Muhammad Dhiyauddin foto Muhammad Dhiyauddin
22 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Heru Hamdani foto Heru Hamdani
23 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Rupiyati foto Rupiyati
24 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Kurnia Wahyudi foto Kurnia Wahyudi
25 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Machmud foto Machmud
26 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Rusdiansyah foto Rusdiansyah
27 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Syf. Jamilah foto Syf. Jamilah
28 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Fathul Khoir foto Fathul Khoir
29 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Budi foto Budi
30 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan Sejahtera 0 Sumawati foto Sumawati
31 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Jaidi Kesuma D.K. foto Jaidi Kesuma D.K.
32 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Jovi Hoogendijk foto Jovi Hoogendijk
33 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Livinus Priandi foto Livinus Priandi
34 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Sri Wahyuni foto Sri Wahyuni
35 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Emiliana T.B foto Emiliana T.B
36 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Idris foto Idris
37 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Maryam K. foto Maryam K.
38 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 M. Radiansyah foto M. Radiansyah
39 Kota Pontianak 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 M. Aries Surahman foto M. Aries Surahman
40 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Agus Sutisno foto Agus Sutisno
41 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Leni foto Leni
42 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Nicky Simjaya foto Nicky Simjaya
43 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Wan Boy Anhar foto Wan Boy Anhar
44 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Martina Antrinita foto Martina Antrinita
45 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Deden Ari Nugraha foto Deden Ari Nugraha
46 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Ferdinan Ignasius Soelistyo foto Ferdinan Ignasius Soelistyo
47 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Rahmawati foto Rahmawati
48 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Ramlan foto Ramlan
49 Kota Pontianak 3 Partai Golongan Karya 0 Samsudi foto Samsudi
50 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Iskandar Almuthahar foto Iskandar Almuthahar
51 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Hajiriah foto Hajiriah
52 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Wati foto Wati
53 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Jiu Kwang foto Jiu Kwang
54 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Fransiskus Masri foto Fransiskus Masri
55 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Masrur foto Masrur
56 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Eka Wahyudi foto Eka Wahyudi
57 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Suhardi foto Suhardi
58 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Shilya Asrifani foto Shilya Asrifani
59 Kota Pontianak 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Syahdan foto Syahdan
60 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Nikopolis foto Nikopolis
61 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Arifin foto Arifin
62 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Endang Susilawati foto Endang Susilawati
63 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 M. Martinus foto M. Martinus
64 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Nurita foto Nurita
65 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Nixon foto Nixon
66 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Herlina foto Herlina
67 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Gurnawanto. Jo foto Gurnawanto. Jo
68 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Frans Ladja Umar foto Frans Ladja Umar
69 Kota Pontianak 3 Partai Demokrat 0 Tan Lie Hian foto Tan Lie Hian
70 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Wilsa Herwandi foto Wilsa Herwandi
71 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Samsudin foto Samsudin
72 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Widyawati foto Widyawati
73 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Hairina foto Hairina
74 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Juliani foto Juliani
75 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Ramlah Satrawi foto Ramlah Satrawi
76 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Rizal Palepi Muthahar foto Rizal Palepi Muthahar
77 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Suhardi foto Suhardi
78 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Joko Santoso foto Joko Santoso
79 Kota Pontianak 3 Partai Amanat Nasional 0 Dedi Junaidi foto Dedi Junaidi
80 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Syaiful Suhri foto Syaiful Suhri
81 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Matruji foto Matruji
82 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ali Toyyib foto Ali Toyyib
83 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Kurniawati foto Kurniawati
84 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Gusniarti foto Gusniarti
85 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Kurnia foto Kurnia
86 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ayu Susilawati foto Ayu Susilawati
87 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Sy. Muhammad foto Sy. Muhammad
88 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Any Tjahyono foto Any Tjahyono
89 Kota Pontianak 3 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ya Mursjid Janie foto Ya Mursjid Janie
90 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Rachmat foto Rachmat
91 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Ernawati foto Ernawati
92 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Marsum foto Marsum
93 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Mujadji foto Mujadji
94 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Arif Supriono foto Arif Supriono
95 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 M. Nafir Umar Faruq foto M. Nafir Umar Faruq
96 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Mashudi foto Mashudi
97 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sunarti foto Sunarti
98 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Henny Agustini foto Henny Agustini
99 Kota Pontianak 3 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Mat Said foto Mat Said
100 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 M. Iman Muttaqin foto M. Iman Muttaqin
101 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Siti Juwita foto Siti Juwita
102 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Ramli foto Ramli
103 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Syarif Ismail foto Syarif Ismail
104 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Misdin foto Misdin
105 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Mulyadi foto Mulyadi
106 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Heriansyah foto Heriansyah
107 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Yuli Wijanarti foto Yuli Wijanarti
108 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Syf. Fitriani foto Syf. Fitriani
109 Kota Pontianak 3 Partai Bulan Bintang 0 Durrahman foto Durrahman
110 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Mardiana foto Mardiana
111 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Nikodemus foto Nikodemus
112 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Ahmad Munir foto Ahmad Munir
113 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Leni Fitrianti foto Leni Fitrianti
114 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Hamdi H.M foto Hamdi H.M
115 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Hardiyonoko Mijon foto Hardiyonoko Mijon
116 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Julia Cici foto Julia Cici
117 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Kuswanto foto Kuswanto
118 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Salim foto Salim
119 Kota Pontianak 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Irwandi foto Irwandi